tv

1993 - Dobrá zvesť 4/93 - relácia - STV - Bratislava
1997 - Cesty nádeje 7/97, medailón - STV - Bratislava
1998 - Výtvarníci Turca - Martin - Televízia Turiec
2008 - Sloboda, Rudolf - Radosť zo života - K2 Studio - Bratislava