danč jozef - dašková kveta - demeš pavol - dibák igor - dobiášová marica - dobos láslo - doruľa ján - drahoš alojz - dubček pavol - dudík miroslav - ďurdina martin - ďurík peter - dušek dušan - dzemjanová emília

Jozef Danč
(1948 - 2010)
keramikár, maliar

(foto 1991)Peter Darovec
literárny vedec

(foto 1996)

    


Kveta Dašková
spisovateľka, redaktorka

(foto 1993)Pavol Demeš
občiansky aktivista, politik, fotograf, politický analytik

(foto 1991)

    

Igor Dibák
hudobný skladateľ

(foto 1998)

    

Marica Dobiášová
čembalistka

(foto 2001)

    

Lásló Dobos
(1930 - 2014)
spisovatel, publicista, politik

(foto 1989)Ján Doruľa
jazykovedec

(foto 1994)

    

Alojz Drahoš
sochár

(foto 1990)Pavol Dubček
lekár, politik

(foto 1990)

    

Miroslav Dudík
huslista, spevák, organizátor hudobného a folklórneho života

(foto 1989)    


Martin Ďurdina
(1973 - 2014)
trubkár, jazzman

(foto 2000)
Peter Ďurík
typograf, grafický dizajnér

(foto 1991)
Dušan Dušek

básnik, prozaik, filmový scenárista, pedagóg, redaktor

(foto 1987)

    


Emília Dzemjanová

organistka

(foto 2002)

     

hore