magálová kamila - machajdík peter - machala drahoslav - majerník ján - majtán milan - malec peter - malík františek - malovec jozef - marček miroslav - marčok viliam - marinčák martin - markovič milan - marušiak jozef - maták márius - matej daniel - matejov fedor - matis peter - matisová gita - maťuga viktor - mausen-ferjenčíková zuzana - melčáková-juneková viera - meluš pavel - menšík alojz - meričko jozef - meško viliam - mihálik vojtech - mihalov kamil - michaláč jozef - michalko vladimír - mikolaj dušan - mikula valér - mikulík pavol - milakovič boško - mináč vladimír - minárik igor - mitana dušan - mlichová lída - mňačko ladislav - moravčík štefan - mračko ján - mravec juraj - müller róbert - münz teodor - musica aeterna - mustai karim - mužila jozef - mydlo svetozár

Kamila Magálová
herečka

(foto 1991)
(foto 1996)
Peter Machajdík
skladateľ, pedagóg

(foto 1998)

    


Drahoslav Machala
(1947 – 2015)
spisovateľ, publicista

(foto 1991)

    
Ján Majerník
básnik, esejista, prekladateľ

(foto 1989)

    

    
Milan Majtán

jazykovedec

(foto 1991)

    


Peter Malec
publicista

(foto 1992)
Fero Malík

grafik, grafický dizajnér

(foto 1992)
Jozef Malovec
(1933 – 1998)
skladateľ

(foto 1997)

         


Miroslav Marček
(1929 – 1995)
maliar

(foto 1991)
Viliam Marčok

(1935 – 2013)

(foto 1990)
Martin Marinčák

kontrabasista, basgitarista

(foto 2000)

    


Milan Markovič

humorista, herec, moderátor, scenárista

(foto 1991)

    


Jozef Marušiak
(1932 – 2018)
spisovateľ, prekladateľ

(foto 1989)

    


Márius Maták
historik umenia, pamiatkár, kurátor, vydavateľ

(foto 1990 & 2009)

    


Daniel Matej
skladateľ, pedagóg

(foto 2001)

    
Fedor Matejov
literárny vedec, editor

(foto 1990)
Peter Matis
maliar, grafik, textilný výtvarník

(foto 1991)

    


Gita Matisová
textilná a kostýmová výtvarníčka

(foto 1991)

    


Viktor Maťuga

prozaik, esejista

(foto 1999)

    


Zuzana Mausen-Ferjenčíková
organistka, pedagogička

(foto 2001)

   
  Viera Melčáková-Juneková
grafička

(foto 1990)

    


Pavel Meluš
fotograf, vydavateľ

(foto 1986)

1986-04-00_Melus-Pavel___027.jpg         
Alojz Menšík
gitarista, lutnista, skladateľ, pedagóg
(foto 1987)
Jozef Meričko
tanečník, pedagóg

(foto 2008)

    


Viliam Meško

muzikant, spevák, rezbár, ľudový rozprávač, tanečník, herec

(foto 1986)
     1986-08-00-Mesko-Viliam__001.jpg


Vojtech Mihálik
(1926 – 2001)
básnik, prekladateľ, publicista, politik

(foto 1991)    


Kamil Mihalov
klavirista, pedagóg

(foto 2002)
Jozef Michaláč
grafický dizajnér

(foto 1989)
Vladimír Michalko

organista, pedagóg

(foto 2003)

    


Terézia Michalová

(1939 – 2004)
spisovateľka, novinárka

(foto 1990)Dušan Mikolaj
redaktor, publicista, esejista

(foto 1989)
Valér Mikula
literárny kritik, prekladateě, pedagóg

(foto 1989)
Pavol Mikulík

(1944 – 2007)
herec

(foto 1989)

    


Boško Milakovič

skladateľ, aranžér

(foto 2007)
Vladimír Mináč
(1922 - 1996)
prozaik, esejista, filmový scenárista, publicista, politik

(foto 1989)
Igor Minárik
maliar

(foto 2012)

    


Dušan Mitana
(1946 - 2019))
spisovateľ, scenárista, dramatik

(foto 1989)

         


Lída Mlichová
umelecká kníhviazačka

(foto 1989)

    

(foto 2001)

    


Ladislav Mňačko
(1919 – 1994)
spisovateľ, publicista

(foto 1990)
Štefan Moravčík
básnik, prozaik, esejista, prekladateľ

(foto 1989)

    


Ján Mračko
keramikár

(foto 1991)
Juraj Mravec
spisovateľ, publicista

(foto 2000)

    


Róbert Müller
spisovateľ

(foto 1991)

         


Teodor Münz
filozof

(foto 1990)
Musica Aeterna

Hudobné zoskupenie

(foto 2006)

    
Karim Mustai
(1919 – 2005)
básnik

(foto 1989)

    


Jozef Mužila
maliar, grafik

(foto 1991)

    


Svetozár Mydlo
(1948 – 2014)
maliar, ilustrátor, grafický dizajnér

(foto 1989)

    

    hore