pala milan - palovičová jordana - palúch stanislav - panenka ivan - pántik július - papanetzová lucia - papuczek gregor martin - parík ivan - pastier oleg - patarák ján - pergler františek - pernecký jozef - peteraj kamil - peterajová ludmila - petráš alojz - petrík vladimír - petrikovičová jitka - piaček marek - pius miroslav - piussi zuzana - plávková ota - plodová ľubica - počaji stano - podhoranský jozef - podhradská marta - podkamenská-bezačinská dagmar - podprocký jozef - podracká dana - polák milan - polakovič dušan - polívka bolek - polonský ivan - polonský marián -  ponická hana - popovič ivan - popovič vladimír - porubän štefan - porubänová sylvia - porubjak martin - pospíšil juraj - poštolka ivan - potemrová mária - poulová zlatica - prečan vilém - predmerská-zúriková anna - priehradník ľubor - puškárová mária - puškáš jozef

Milan Pala
huslista, violista

(foto 2008)

    


Jordana Palovičová
klaviristka

(foto 2001)
Stanislav Palúch
huslista

(foto 2001)
Ivan Panenka
(1934 - 2013)
meteorológ, zberateľ grafík, organizátor

(foto 1992)
Július Pántik

(1922 - 2002)
herec

(foto 1989)

    


Lucia Papanetzová
hudobná skladateľka, pedagogička

(foto 2007)

    

(foto 2008)
Gregor Martin Papuczek
publicista, prekladateľ

(foto 1989)

    


Ivan Parík

(1936 - 2005)
hudobný skladateľ, pedagóg

(foto 1997)

         


Oleg Pastier
(1952 - 2018)
básnik, prozak, publicista

(foto 1989)

    


Ján Patarák
prozaik

(foto 2001)
František Pergler
klavirista, pedagóg

(foto 2002)

    


Jozef Pernecký

typograf, grafický dizajnér, ilustrátor

(foto 1989)

    


Kamil Peteraj

básnik, textár

(foto 1989)

    


Ludmila Peterajová

(1927 - 2015)
historička umenia, pedagogička

(foto 1989)

    


Alojz Petráš

(1934 – 2016)
maliar

(foto 1988)

    


Vladimír Petrík

(1929 – 2017)
literárny kritik, historik

(foto 1989)
Jitka Petrikovičová
(1926 - 2012)
výtvarníčka, keramikárka

(foto 1991)

    


Marek Piaček
hudobný skladateľ, flautista

(foto 2001)

    

    


Miroslav Pius
básnik, prozaik

(foto 1992)

    


Zuzana Piussi
režisérka, dokumentaristka, herečka, kostýmová výtvarníčka

(foto 1992)
Ota Plávková
(1926 - 2002)
publicistka, redaktorka, rozhlasová pracovníčka

(foto 1990)

    


Ľubica Plodová

tanečníčka, pedagogička

(foto 2011)

    


Stano Počaji
jazzový gitarista, skladateľ, aranžér

(foto 2000)

    


Jozef Podhoranský
violončelista, vysokoškolský pedagóg

(foto 2001)

    


Dagmar Podkamenská-Bezačinská
sopranistka

(foto 2008)
Jozef Podprocký
(1944 - 2021)
hudobný skladateľ

(foto 1997)

    


Dana Podracká

poetka, esejistka, autorka kníh pre deti

(foto 1989 1993)

    

    


Milan Polák
redaktor, divadelný kritik, pedagóg

(foto 2001)

    


Dušan Polakovič
maliar, grafik, ilustrátor

(foto 1989)

    

    


Ivan Polonský
(1945 - 1987)
architekt, keramik

(foto 1986)

         Marián Polonský
medailér, keramik, sochár

(foto 1986)

    

     1986-03-00_Polonsky-Marian_009.jpg    Hana Ponická

(1922 - 2007)
prozaička, prekladateľka, publicistka

(foto 1990)

    

(foto 1999)
Ivan Popovič
režisér, scenárista, spisovateľ, animátor, výtvarník, karikaturista, ilustrátor

(foto 1989)

    
Vladimír Popovič

maliar. pedagóg
(foto 1989)

    

    


Štefan Porubän
sochár, maliar, grafik, reštaurátor

(foto 1985)

    

(foto 1987)

    


Sylvia Porubänová
socioložka

(foto 1985)
         


Martin Porubjak

(1944 - 2015)
dramaturg, dramatik, scenárista, prekladateľ, divadelný a filmový režisér, politik

(foto 1990)
Juraj Pospíšil
(1931 - 2007)
hudobný skladateľ

(foto 1998)

    


Ivan Poštolka
(1917 - 1997)
lekár

(foto 1987)

         


Mária Potemrová
muzikoložka, pedagogička

(foto 1997)

    


Zlatica Poulová
(1948 - 2001)
klaviristka

(foto 2001)

Požoň sentimental
hudobné sdruženie

(foto 2001)

    

    


Anna Predmerská-Zúriková
organistka, pedagogička

(foto 2001)

    


Ľubor Priehradník
jazzový trubkár

(foto 2000)

    


Zora Prušková
literárna teoretička a kritička

(foto 2000)
Mária Puškárová
spisovateľka, prekladateľka

(foto 2001)
Jozef Puškáš

prozaik, esejista, filmový kritik, scenárista

(foto 1989)

    


hore