šabo peter - šabík vincent - šabíková angelika - šabíková viera - šarkozy richard - šašina radoslav - šašinová dana - šeban andrej - šebesta ronald - šebová eva - ševčovič peter - šikula bystrík - šikula vincent - šimečka martin milan - šimečka milan - šimko ivan - škuta mikuláš - škutová eleonóra -  šlachta štefan - šmatlák stanislav - šošoka jozef dodo - špitzer juraj - štanclová kamila - šťastný peter - štefanovič ján - štefko marcel - štefková markéta - štefunková-szabová alžbeta - štepka stanislav - števček ján - števček pavol - štilicha peter - štrasser ján - štraus tomáš - štrelinger peter - štrpka ivan - šujan dušan - šulaj ondrej - šulc dušan - šurin stanislav - šuňavská bernadetta - šuster borislav - švantner ján - švenková viera

Peter Šabo

maliar

(foto 1991)

    


Oliver Šabík
architekt

(foto 1992)
Vincent Šabík
liteárny vedec a kritik, redaktor, esejista, pedagóg

(foto 1989)

    
Angelika Šabíková

maliarka

(foto 1988)

         


Viera Šabíková
prekladateľka

(foto 1989)

    


Richard Šarkozy
klavirista

(foto 2000)
Radoslav Šašina
kontrabasista, pedagóg

(foto 2008)
Dana Šašinová
klaviristka, pedagogička

(foto 2012)

    


Andrej Šeban

gitarista, skladateľ, hudobný producent, spevák

(foto 2000)    


Ronald Šebesta
klarinetista, pedagóg

(foto 2001)
Eva Šebová

keramička

(foto 1986)

    


Peter Ševčovič
(1935 - 2006)
prozaik, dramatik, scenárista

(foto 1990)
Bystrík Šikula
spisovateľ, literárny kritik

(foto 2001)
Vincent Šikula
(1936 - 2001)
prozaik, básnik, dramatik

(foto 1992)

    


Martin Milan Šimečka
prozaik a publicista

(foto 1989)
Milan Šimečka st.
(1930 - 1990)
filozof, spisovateľ

(foto 1990)

    


Ivan Šimko
(1914 - 2014)
maliar

(foto 1991)

    


Mikuláš Škuta
klavirista, skladateľ
(foto 2000)

    

(foto 2001)
Eleonóra Škutová
klaviristka

(foto 2000)
Štefan Šlachta
(1939 - 2016)
architekt

(foto 1991)

    


Stanislav Šmatlák
(1925 - 2008)
literárny historik, teoretik, kritik

(foto 1989)

         

    


Jozef Šošoka

(1943 - 2008)
jazzman, perkusionista

(foto 1994)(foto 2000)

    


Juraj Špitzer
(1919 - 1995)
literárny historik, publicista

(foto 1989)
Kamila Štanclová

maliarka, grafička, ilustrátorka

(foto 1989)

    

(foto 2009)

    


Peter Šťastný
hokejista, politik

(foto 1991)
Ján Štefanovič
lekár, imunológ, akademik SAV

(foto 1996)

    


Marcel Štefko

klavirista, pedagóg

(foto 2008)
Markéta Štefková
hudobná teoretička, pedagogička

(foto 2008)
Alžbeta Štefunková-Szabó
 maliarka, grafička, ilustrátorka, pedagogička

(foto 1991)

    


Stanislav Štepka

spisovateľ, dramatik, režisér, scenárista, herec, textár

(foto 1989)

    


Ján Števček
(1929 - 1996)
literárny vedec, teoretik, historik, prekladateľ, pedagóg

(foto 1991)

    


Pavol Števček

(1932 - 2003)
spisovateľ, literárny vedec a kritik, politik

(foto 1990)

    


Peter Štilicha

básnik, prekladateľ

(foto 1989)

    


Ján Štrasser
básnik, esejista, textár, prozaik, dramaturg, prekladateľ

(foto 1989)

    


Tomáš Štraus
(1931 - 2013)
teoretik umenia, spisovateľ, esejista

(foto 1990)
Peter Štrelinger
prozaik, novinár

(foto 1991)
Ivan Štrpka
básnik, prozaik, textár, prekladateľ
(foto 1989)

    


Dušan Šujan
klavirista, pedagóg

(foto 2001)

    


Ondrej Šulaj
scenárista, dramatik, divadelný a televízny režisér, pedagóg
(foto 1996)
Dušan Šulc
(1912 - 1996)
knižný grafik, typograf, pedagóg

(foto 1987)

         


Stanislav Šurin

organista, organizátor organových festivalov

(foto 2002)

    

(foto 2004)

    

(foto 2007)(foto 2010)

    

(foto 2015)

    


Bernadetta Šuňavská

organistka

(foto 2001)

    

(foto 2002)     (foto 2004)

    


Borislav Šuster
informatik, pedagóg

(foto 1989)
Ján Švantner
básnik, esejista, publicista, prekladateľ

(foto 1989)

    


Viera Švenková
prozaička, prekladateľka

(foto 1986)
hore