záborský ladislav - zagar peter - záhradník osvald - zajac peter - zajáček pavel - zajíček peter - zajíček štefan - zalabai zsigmund - zambor ján - zamborský stanislav - zavarský jozef - zdravecký michal - zelina miron - zelina ľubomír - zeljenka ilja - zemanovič štefan - zervan marián - zsapka jozef - zsapková dagmar

Ladislav Záborský
maliar
(1921 – 2016)

(foto 1991)
Peter Zagar
hudobný skladateľ, redaktor, publicista

(foto 2001)

    


Osvald Záhradník
dramatik
(1932 – 2017)

(foto 1999)

    


Peter Zajac
literárny vedec, politik

(foto 1989)

    


Pavel Zajáček
dirigent, hudobný skladateľ, trombónista

(foto 2000)

    


Peter Zajíček
huslista, umelecký vedúci Musica aeterna

(foto 2006)
Štefan Zajíček
kurátor, riaditeľ Záhorskej galérie

(foto1989)
Zsigmund Zalabai
(1948 - 2003)
literárny, vedec, redaktor, pedagóg, prekladateľ

(foto 1989)
Ján Zambor
básnik, literárny vedec, prekladateľ

(foto 1990)

    


Stanislav Zamborský
klavirista, pedagóg

(foto 2014)

    


Jozef Zavarský (Teofil Klas)
básnik, prekladateľ, redaktor

(foto 1991)
Michal Zdravecký
sochár

(foto 1989)
Miron Zelina
psychológ, pedagóg

(foto 1992)
Ľubomír Zelina
maliar
(1943 – 2016)

(foto 2003)

         


Ilja Zeljenka
(1932 - 2007)
hudobný skladateľ, dramaturg, pedagóg

(foto 1993)

    


Štefan Zemanovič
sochár

(foto 1991)

    


Marián Zervan
historik umenia, pedagóg

(foto 1989)
Jozef Zsapka
klasický kytarista, pedagóg

(foto 2008)
Dagmar Zsapková
flautistka, pedagóg

(foto 2008)
hore