katalog

1986 - Hollý, Anton - Katalóg k výstave - Senica - s.n.
1986 - Leporis, Juraj - Katalóg k výstave - Bratislava
1986 - Sedlák, Emil - Katalóg k výstave - Bratislava
1988 - Súťaž vozíčkárov - Bratislava - Zväz invalidov
1988 - Petráš, Alojz - Katalóg k výstave - Prievidza
1988 - Sedlák, Emil - Prierez tvorbou - Spišská Nová Ves - s.n.
1989 - Bulletin - súťaž vozíčkárov - Bratislava - Zväz invalidov
1989 - Kalalóg VŠVU - Bratislava - VŠVU
1989 - Petráš, Alojz - Katalóg k výstave - Prievidza
1989 - Rostoka, Vladimír - Katalóg k výstave - Bratislava
1989 - Petráš, Alojz - Akvarely a kresby - Banská Bystrica - s.n.
1989 - Kräščenič, Alexander - Obrazy, kresby, grafiky - Bratislava - Datasystém
1989 - Brož, Robert - Brož Robert: Prierez tvorbou - Martin
1991 - Najkrajšie knihy Slovenska - Bratislava - Bibiana
1991 - Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svadba - Bratislava - SND
1992 - Ďurdík, Peter - Fotografia, grafický design - Martin - Turčianska galéria
1992 - Danč, Jozef - Katalóg keramického štúdia - Martin - Keramické štúdio Jozef Danč
1992 - Najkrajšie knihy Slovenska - Bratislava - Bibiana
1992 - Matisová ,Gita - Katalóg k výstave - Martin - Turčianska galéria
1992 - Doricová, Dana - Jitka Petrikovičová - Martin - Turčianska galéria
1992 - Pútnik svätovojtešský - Trnava - Spolok Svätého Vojtecha
1992 - Beskid, Vladimír - Tatrománia - Poprad - Tatranská galéria
1993 - Ľudia a čas, projekt ´93 - Bratislava - SND
1993 - Ševčovič, Peter - Hoerspielkatalog - Koln, Nemecko - Westdeutscher Rundfunk Koln
1993 - Najkrajšie knihy Slovenska - Bratislava - Bibiana
1993 - Šabo, Peter - Obrazy - Martin - Turčianska galéria
1993 - Pútnik svätovojtešský - Trnava - Spolok Svätého Vojtecha
1993 - SND - Divadelná sezóna 1993/94 - Bratislava - SND
1993 - Balko, Stanislav - Balko Stanislav - Banská Bystrica - Štátna galéria
1993 - Hložník Vincent, Šulc Dušan - Výber z knižnej tvorby 1942 - 1992 - Martin - Turčianska galéria
1993 - Slovenské národné divadlo Balet (40. výročie SND) - Bratislava - SND
1993 - Bienále knižného umenia Martin - Martin - Turčianska galéria
1993 - Mňačko, Ladislav - Čistka - Bratislava - SND
1994 - Rusková, Zuzana - Katalóg k výstave - Martin
1994 - Najkrajšie knihy Slovenska - Bratislava - Bibiana
1994 - Pútnik svätovojtešský - Trnava - Spolok Svätého Vojtecha
1994 - Abelovský, Ján - Synergia. Kresba - Bratislava - Slovenská výtvarná únia
1994 - Petráš, Alojz - Môj vesmír - Martin - Kultúrne centrum
1994 - Karneval - Paganini - Šeherezáda - Bratislava - SND
1994 - Rezník, Jaroslav - Slovenský literárny kalendár 1995 - Bratislava - Vydavateľstvo Spolku sl. Spisovateľov
1994 - Slovakia plus - Bratislava - Stála konferencia slov. intelgencie
1994 - Trienále drobnej plastiky a kresby - Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum - Galéria J. Kollára
1995 - Matáková, Barbora - Ichtys - Martin - Turčianska galéria
1995 - Katalóg VŠVU (Hložník, Šlachta) - Bratislava - VŠVU
1995 - Bratislava: sprievodca - Bratislava - Veda
1995 - Pútnik svätovojtešský - Trnava - Spolok Svätého Vojtecha
1995 - Rezník, Jaroslav - Slovenský literárny kalendár 1996 - Bratislava - Vydavateľstvo Spolku sl. Spisovateľov
1995 - Druga, Ladislav - Astronomický kalendár 1996 - Hurbanovo - Slovenská ústredná hvezdáreň
1996 - Tenisový turnaj vozičkárov - Bratislava - TJ Právnik
1996 - Slovakia open 1996 - Bratislava - TJ Právnik
1996 - Bratislava: sprievodca - Bratislava - Veda
1996 - Najkrajšie knihy Slovenska - Bratislava - Bibiana
1996 - Junek, Dušan & Grafiq Studio - Katalóg k výstave - Bratislava - Galéria mesta Bratislavy
1996 - Rezník, Jaroslav - Slovenský literárny kalendár 1997 - Bratislava - Vydavateľstvo Spolku sl. Spisovateľov
1996 - Junek Dušan & Grafiq Studio. 17. Medzinárodné Bienále - Brno - Bienále grafického designu
1996 - Krivoš, Rudolf - Obrazy - Bratislava - SNG
1997 - Štanclová, Kamila - Obrazy - Martin - Turčianska galéria
1997 - Slovakia open 1997 - Bratislava - TJ Právnik
1997 - Najkrajšie knihy Slovenska - Bratislava - Bibiana
1997 - Maták, Márius - 2. Bienále knižného umenia Martin - Martin - Turčianska galéria
1997 - Rezník, Jaroslav - Slovenský literárny kalendár 1998 - Bratislava - Vydavateľstvo Spolku sl. Spisovateľov
1998 - Slovakia open 1998 - Bratislava - TJ Právnik
1998 - Katalóg Slovenská poézia - Bratislava - Literárne a informačné centrum
1998 - Cíferská, Eva - Najkrajšie knihy Slovenska 1996 - Bratislava - Bibiana
1998 - Obrazy: Dom umenia Bratislava, jún - júl 1998 - Bratislava - Spolok výtvarníkov Slovenska
1998 - Rezník, Jaroslav - Slovenský literárny kalendár 1999 - Bratislava - Vydavateľstvo Spolku sl. Spisovateľov
1999 - Kastl, Pavel - Konvertita, alebo Hráme si tenis ! Márius Maták - Fotografie - Martin - Tenisový klub
1999 - Slovakia open 1999 - Bratislava - TJ Právnik
1999 - SND - Divadelná, sezóna 1999/2000 - Bratislava - SND
1999 - Brunovský, Albín - Tvorba 1970:1995 - Bratislava - Rabbit a Solution studio
1999 - Rezník, Jaroslav - Slovenský literárny kalendár 2000 - Bratislava - Vydavateľstvo Spolku sl. Spisovateľov
1999 - Balet Slovenského národného divadla - Bratislava - SND
2000 - Slovakia open 2000 - Bratislava - TJ Právnik
2000 - Gažíková, Zuzana - Liptov 2000 - Liptovský Mikuláš - Galéria P. M. Bohúňa
2001 - Slovakia open 2001 - Bratislava - TJ Právnik
2001 - Doricová, Dana - Jitka Petrikovičová. Keramická tvorba - Martin - Osveta
2002 - Slovakia open 2002 - Bratislava - TJ Právnik
2002 - Maták, Márius - Na margo fotografickej výstavy M.M. - Katalóg - Martin - Tenisový klub
2002 - Nafta, kalendár - Gbely - Nafta
2002 - Desaťkrát desať - Bratislava - Svojpomoc
2003 - Slovakia open 2003 - Bratislava - TJ Právnik
2003 - Prezentácia slovenskej kultúry - Trondheim
2004 - Slovakia open 2004 - Bratislava - TJ Právnik
2008 - Rúfus, Milan - Bulletin k 80. narodedinám - Bratislava - Literárne a informačné centrum
2009 - Hubová, Dagmar - Let´s Dance 3 - Bratislava - Markíza
2010 - Požehnanie organa v Katedrále Sv. Martina - Bratislava - Lúč
2010 - História a súčasnosť. 40 rokov katedra teórie a hudby VŠMU. - Bratislava - VŠMU
2010 - Katedrálny organový festival Bratislava - Bratislava - Bachova spoločnosť
2012 - Cisárová-Mináriková, Eva -   - Martin - Turčianska galéria
2012 - Minárik, Igor -   - Martin - Turčianska galéria
2014 - Ondreička, Peter - Katalóg k výstave. Milovanie - smrť -maľovanie - Bratislava - Hronka ETERNA Press
2016 - Otvárací koncert trio predsedníctva Rady EU – AKKOORD - Bratislava - Embassy of the Kingdom of the Netherlands
2018 - Bulletin Medzinárodného organového festivalu I. Sokola - Štátna filharmónia Košice