technicka

(väčšinou pravidelná celoročná spolupráca)

1980 - Murat, René - písma, grafické predlohy
1981 - Murat, René - písma, grafické predlohy
1982 - Murat, René - písma, grafické predlohy
1983 - Maxonová, Edita - Obrazy - Bratislava
1983 - Sulík, Peter - Objekty - Bratislava
1983 - Murat, René - písma, grafické predlohy
1984 - lab, repro - Bratislava - Kozmos
1984 - Murat ,René - písma, grafické predlohy
1985 - lab, repro - Bratislava - Kozmos
1985 - Mura, René - písma, grafické predlohy
1986 - Leporis, Juraj - Katalóg k výstave - Bratislava
1986 - Sulík, Peter - Objekty - Bratislava
1986 - Hollý, Anton - Grafické listy, návrhy písma - Bratislava
1986 - Sulík, Peter - Objekty - Bratislava
1986 - Hollý, Anton - Grafiky - Bratislava
1986 - lab, repro - Bratislava - Kozmos
1986 - Petráš, Alojz - Obrazy
1986 - Murat, René -písma, grafické predlohy
1987 - Sulík, Peter - Objekty - Bratislava
1987 - Ondreička, Peter - Obrazy - Bratislava
1987 - Polonský, Marián - lab
1987 - Sedlák, Emil - Obrazy, grafiky - Bratislava
1987 - Murat, René - písma, grafické predlohy
1987 - x - Bratislava - MON
1988 - Sulík, Peter - Objekty - Bratislava
1988 - Exteriéry a zariadenia pre Hydroconsult - Bratislava - MON
1988 - Petráš, Alojz - Obrazy
1988 - Sedlák, Emil - Obrazy - Bratislava
1988 - Murat, René - Písmo, predlohy
1988 - Výstavba vodného diela Gabčíkovo - Gabčíkovo - Hydroconsult
1988 - Čistiareň odpadových vôd Nimnica - Nimnica - Hydroconsult
1989 - Petráš, Alojz - Katalóg k výstave - Prievidza
1989 - Šmeral - Bratislava - PRAVDA
1989 - Vanek, Marián - Kalendár 68 - Bratislava - Smena
1989 - Košťál, Dušan - Objekty - Bratislava
1989 - Galanda - Obrazy - Martin - Turčianska galéria
1989 - Sedlák, Emil - Obrazy - Bratislava
1989 - Sulík, Peter - Objekty - Bratislava
1989 - Vodné dielo Gabčíkovo - Gabčíkovo - Hydroconsult
1989 - Výškové práce - Bratislava - Tatra Regena
1989 - Čistička odpadových vôd Petržalka - Bratislava - Hydroconsult
1989 - Spracovanie fotoarchívu VŠVU - Bratislava - VŠVU
1989 - Exteriéry a zariadenia pre Hydroconsult - Bratislava - MON
1989 - Kräščenič, Alexander - Obrazy
1989 - Murat, René - Písmo, predlohy
1990 - Krasko, Ivan - Kniha - Bratislava - Slovenský spisovateľ
1990 - Škrobánková, Veronika - České a slovenské najkrajšie knihy 1989 - Bratislava - Perfekt
1990 - Ginzberg, A. - Vytie - Bratislava - Slovenský spisovateľ
1990 - Laluha, Milan - Inštalácia - Bratislava
1990 - Expozícia L. Mňačka - Bratislava - Balneologické múzeum
1990 - lab, repro - Bratislava - Agentúra O.K.O.
1990 - lab, repro - Katolícke noviny
1990 - Spracovanie fotoarchívu VŠVU - Bratislava - VŠVU
1990 - Exteriéry a zariadenia pre Hydroconsult - Bratislava - MON
1990 - Vanek, Miroslav - Kalendár ´68 - Smena
1990 - Meluš, Pavel - lab
1990 - Polonský, Marián - lab
1990 - Murat, René - Písmo, predlohy
1990 - Spracovanie fotoarchívu baletu SND - Bratislava - SND
1990 - Miller, Artur - Zákruty času - Bratislava - Slovenský spisovateľ
1991 - Najkrajšie knihy Slovenska - Bratislava - Bibiana
1991 - lab, repro - Nový Slovák
1991 - Kraskova izba, expozícia, repro + Mňačko - Piešťany - Balneologické múzeum
1991 - 40. výročie Vydavateľstva SS - inštalácia - Bratislava - Slovenský spisovateľ
1991 - Mýtny, Jozef - lab
1991 - Repro a foto na výstavu Frankfurt - Bratislava - Slovenský spisovateľ
1991 - Malík, Ormandík, Červeň - Obrazy - Vernisáž, inštalácia - Bratislava - galéria ARPEX
1991 - Sulík, Peter - Objekty - Bratislava
1991 - Meluš, Pavel - lab - Agentúra O.K.O.
1991 - Kepko, Ivan - lab - Bratislava
1991 - Ambrušová, Edita - Obrazy - Bratislava
1991 - Obrazy a objekty - Martin - Turčianska galéria
1991 - Sedlák, Emil - Obrazy, grafiky - Bratislava
1991 - Dokumentácia výškových prác - Bratislava - Tatra Regena
1991 - lab, repro - Katolícke noviny
1991 - lab, repro - Bratislava - Kultúrny život
1991 - Kvasnica, Martin - lab, repro
1991 - Podklady na propagačné účely - Bratislava - Tatran
1991 - Reprodukcie obálok kníh - Bratislava - Bibiana
1991 - Kvasnicová - lab
1991 - Polonský, Marián - lab
1991 - Vlach, Zdeno - lab
1992 - Danč, Jozef - Katalóg keramického štúdia - Martin - Keramické štúdio Jozef Danč
1992 - Najkrajšie knihy Slovenska - Bratislava - Bibiana
1992 - lab - Nový Slovák
1992 - lab - Kultúrny život
1992 - lab - Bratislava - Mladé rozlety
1992 - Polonský, Marián - lab
1992 - Cseres, Jozef - Inštalácia výstavy - Bratislava
1992 - Danč, Jozef - Keramické výrobky - Martin - Keramické štúdio Jozef Danč
1992 - lab - Kamarát
1992 - Junek, Dušan - lab
1992 - Prieskum prác štdentov VŠVU 1991/1992 - Bratislava - VŠVU
1992 - Matáková, Barbora - Mobiliár Kaplnky sv. Michala v Bojniciach - Bojnice - Slov. ústav pam. starostlivosti
1992 - lab, repro - Bratislava - Agentúra O.K.O.
1992 - lab, repro - Katolícke noviny
1992 - lab, repro - Hurbanovo - Ústredná hvezdáreň Hurbanovo
1992 - Gurtler, Andrej - lab, repro
1992 - Kepko, Ivan - lab, repro
1992 - Kvasnica, Martin - lab, repro
1992 - Vaško, Imro - lab, repro
1992 - Reprodukcie obálok kníh - Bratislava - Bibiana
1992 - Francisci, Peter - lab
1992 - Činovský, Martin - lab
1992 - Jandl, P. - Žlutý pes - Slovenský spisovateľ
1993 - Najkrajšie knihy Slovenska - Bratislava - Bibiana
1993 - lab - Bratislava - Agentúra O.K.O.
1993 - Reprodukcie z predlôh - Kozmos
1993 - lab, repro - Katolícke noviny
1993 - Gurtler, Andrej - lab, repro
1993 - Kvasnica, Martin - lab, repro
1993 - Vaško, Imro - lab, repro
1993 - Reprodukcie obálok kníh - Bratislava - Bibiana
1993 - Baudelaire - Slovenský spisovateľ
1993 - Brodský, J - Slovenský spisovateľ
1993 - Polonský ,Marián - lab
1994 - Najkrajšie knihy Slovenska - Bratislava - Bibiana
1994 - Morgenstern, Christian, Nočný spev rýb - Slovenský spisovateľ
1994 - Shelley, Wordsworth - Bratislava - Slovenský spisovateľ
1994 - Prévert, Jacques - Láska - Slovenský spisovateľ
1994 - Puškin, Sergej - Severná ruža - Slovenský spisovateľ
1994 - Junek, Dušan - lab
1994 - Kotouček, Juraj - lab
1994 - Králik ,Juraj - lab
1994 - lab - Bratislava - Agentúra O.K.O.
1994 - x - Kaga
1994 - Archív SND - Bratislava - SND - lab
1994 - Výstava Spolku výtvarných umení  (inštalácia) - Bratislava - Spolok výtvarníkov Slovenska
1994 - Gurtler, Andrej - lab, repro
1994 - Polonský, Marián - lab, repro
1994 - Vaško, Imro - lab, repro
1994 - Reprodukcie obálok kníh - Bratislava - Bibiana
1994 - lab, repro - Bratislava - Alvin
1994 - lab, repro - Katolícke noviny
1995 - Druga, Ladislav - Astronomický kalendár 1996 - Hurbanovo - Slovenská ústredná hvezdáreň
1995 - Camus, Albert, Prvý človek - Slovenský spisovateľ
1995 - x - Bratislava - Prodex
1995 - lab - Bratislava - Agentúra O.K.O.
1995 - Lieky - Bratislava - Grafiq
1995 - Hrčka, Milan - Obrazy
1995 - Kvasnica, Martin - lab
1995 - Kotouček, Juraj - lab
1995 - Králik, Juraj - lab - Bratislava
1995 - lab, repro - Katolícke noviny
1995 - lab, repro - Slovenský plynárenský priemysel
1995 - Gurtler, Andrej - lab, repro
1995 - Reprodukcie obálok kníh - Bibiana
1996 - Najkrajšie knihy Slovenska - Bratislava - Bibiana
1996 - Reprodukcie predlôh - Bratislava - Slovenský spisovateľ
1996 - Bienále 96 - Inštalácia - Brno - Grafiq
1996 - lab - Bratislava - Rabbit/Solution
1996 - lab - Bratislava - ABRA-LINE
1996 - Kuchta, Ján - lab
1996 - lab, PC úpravy - Bratislava - September, grafické štúdio
1996 - lab, repro - Katolícke noviny
1996 - Kvasnica, Martin - lab, repro
1996 - Reprodukcie obálok kníh - Bratislava - Bibiana
1996 - Scany, retuše, úpravy foto - Bratislava - Grafiq
1996 - lab - Bratislava - Prodex
1997 - Najkrajšie knihy Slovenska - Bratislava - Bibiana
1997 - Kuchta, Ján - lab
1997 - Predlohy - Bratislava - Mestské kultúrne centrum Stupava
1997 - lab - Bratislava - September, grafické štúdio
1997 - Predlohy - Bratislava - Grafiq
1997 - lab, repro - Katolícke noviny
1997 - Tóth, Dezider - lab, repro - Bratislava
1997 - Reprodukcie obálok kníh - Bratislava - Bibiana
1997 - Vojtášek, Alexander - Obrazy - Bratislava
1998 - Cíferská, Eva - Najkrajšie knihy Slovenska 1996 - Bratislava - Bibiana
1998 - Obrazy: Dom umenia Bratislava, jún - júl 1998 - Bratislava - Spolok výtvarníkov Slovenska
1998 - Produktové fotografie (cukrovinky) - Bratislava - VDG-B
1998 - Bartoš, Juraj - lab - Bratislava
1998 - Rezidencia veľvyslanca - Wien
1998 - Union poisťovňa, interiéry - Bratislava - Grafiq
1998 - Budovy a interiéry firmy - Bratislava - VDG-B
1998 - lab, repro - Katolícke noviny
1998 - Reprodukcie obálok kníh - Bratislava - Bibiana
1998 - Scany, retuše, úpravy foto - Bratislava - Grafiq
1998 - Brož, Robert - Plagáty, knihy - Martin
1999 - lab - Bratislava - Nadácia J. Šimečku
1999 - Budova Spolku spisovatelov - Bratislava - Spolok spis. Slovenska
1999 - Devín banka, budovy - Bratislava - Reisel Marián
1999 - Budova na ul. B. Nemcovej - Bratislava - Slovenský spisovateľ
1999 - PC úpravy - Bratislava - September, grafické štúdio
1999 - Elektrické stĺpy a vedenie
1999 - Reklamy firmy Marlboro (PP,LM,MA,ZA,CA,TT ai)
1999 - lab, repro - Bratislava - Maták Agency
1999 - Scany, retuše, úpravy foto - Bratislava - Grafiq
2000 - lab. Velkoformátové foto - Martin - Maták Agency
2000 - Jurkovič, Vladimír - lab - Jurkovič DESIGN
2000 - Scany, retuše, úpravy foto - Bratislava - Grafiq
2000 - Činovský, Martin - lab
2000 - PC úpravy - Bratislava - September, grafické štúdio
2001 - Hudobné centrum (einteriéry, exteriér) - Bratislava - Hudobné centrum
2001 - Plagáty Melos Ethos - Bratislava - Hudobné centrum
2001 - Scany, retuše, úpravy foto - Bratislava - Grafiq
2001 - Scany, retuše, úpravy foto - Bratislava - Jurkovič DESIGN
2002 - Nafta, kalendár - Gbely - Nafta
2002 - Štubňa, Ivan - Obrazy - Martin
2002 - ATP elektro - Interiéry, technika, exteriéry - Bratislava - Grafiq
2002 - Reklama pre Sony - Bratislava - Sony Slovakia
2002 - ATP elektro - Exteriéry (elektro) - Svätý Jur - Grafiq
2002 - ATP elektro - pracovné oblečenie - Bratislava - Grafiq
2002 - Výročná správa Vodohosp. vsýtavby - Bratislava - Grafiq
2002 - Scany, retuše, úpravy foto - Bratislava - Grafiq
2002 - Scany, retuše, úpravy foto - Bratislava - Jurkovič DESIGN
2002 - PC úpravy - Bratislava - September, grafické štúdio
2003 - Kaviár a rybie výrobky - Bratislava - Thor
2003 - Očami Sony - Fotopodklady na výstavu - Bratislava - Interel
2003 - Kaviár a rybie výrobky - Bratislava - Thor
2003 - Scany, retuše, úpravy foto - Bratislava - Grafiq
2003 - Scany, retuše, úpravy foto - Bratislava - Jurkovič DESIGN
2004 - Digitalizácia sklenených negatívov (noty) - Bratislava - SAV Ústav hudobnej vedy
2004 - Interiéry obchodu v Petržalke - Banská Bystrica - Golf centrum
2004 - Interiéry kostola a organ (Rakúsko)
2004 - Plagáty BHS - Bratislava - Hudobné centrum
2004 - Digitálne retuše a montáže - Bratislava - Fotokeremika
2004 - Očami Sony - Fotopodklady na výstavu - Bratislava - Sony Slovakia
2005 - Kaviár a rybie výrobky - Bratislava - Thor
2005 - Očami Sony - Fotopodklady na výstavu - Bratislava - Interel
2005 - Scany, retuše, úpravy foto - Bratislava - Grafiq
2005 - Digitálne retuše a montáže - Bratislava - Fotokeremika
2006 - Exteriér a interiér budovy Greekodom - Bratislava - Greekodom
2006 - Exteriér a interiér budovy Yenisey - Bratislava - Yenisey, s.r.o.
2006 - Organ v Dóme SV. Martina - Bratislava
2006 - Scany, retuše, úpravy foto - Bratislava - Grafiq
2006 - Digitálne retuše a montáže - Bratislava - Fotokeremika
2007 - Organ v Dóme Sv. Martina -   - Bratislava
2007 - Interiéry obchodných priestorov (Avion, ZP) - Bratislava - Alpha Pro Sport
2007 - Interiéry obchodných priestorov (Nike, Adidas) - Banská Bystrica - Alpha Pro Sport
2007 - Interiér Groslingova - Bratislava
2007 - Interiéry a mobiliár Trnavskej katedrály - Trnava - Bratislavsko-trnavská arcidiecéza
2007 - Interiéry obchodných priestorov - Trenčín - Alpha Pro Sport
2007 - Interiéry obchodných priestorov - Trnava - Alpha Pro Sport
2007 - Scany, retuše, úpravy foto - Bratislava - Grafiq
2008 - Umenie 2007 - inštalácia výstavy - Bratislava - Združenie historikov moderného umenia
2008 - Golf - Produktové foto - Bratislava - Golf centrum
2008 - Scany, retuše, úpravy foto - Bratislava - Grafiq
2009 - Katalóg výrobkov, interiéry, budovy - Pezinok - Murat, s.r.o.
2009 - Štanclová, Kamila - Obrazy - Bratislava - Združenie historikov moderného umenia
2009 - Kállay, Dušan - Grafiky
2009 - Fresky - Praha
2009 - Kepko, Ivan - lab
2010 - Požehnanie organa v Katedrále Sv. Martina - Bratislava - Lúč
2010 - Katedrálny organový festival Bratislava - Bratislava - Bachova spoločnosť
2010 - Trajterová, Mária - Obrazy a objekty - Bratislava
2010 - Organ v Dóme Sv. Martina - Bratislava
2010 - Organ v Dóme Sv. Martina - detail - Bratislava
2010 - Golf - produktové foto - oblečenie - Banská Bystrica - Alpha Pro Sport
2010 - Interiéry obchodov - Banská Bystrica - Golf centrum
2010 - Interiéry obchodných priestorov - Banská Bystrica - Alpha Pro Sport
2012 - Cisárová-Mináriková, Eva -   - Martin - Turčianska galéria
2012 - Minárik, Igor -   - Martin - Turčianska galéria
2012 - Cisárová-Mináriková, Eva - obrazy - Bratislava
2012 - Minárik, Igor - Obrazy - Bratislava
2012 - Štanclová, Kamila - grafiky - Bratislava
2013 - Benca, Adolf - Obrazy - Rovinka
2013 - Benca, Adolf - Obrazy - Bratislava
2013 - Scany, retuše, úpravy foto - Bratislava - Grafiq
2014 - @rchitect - lab
2014 - Štanclová, Kamila - Poklona je něco - Bratislava
2015 - Grafiq - lab
2015 - @rchitect - lab
2016 - @rchitect - lab
2017 - @rchitect - lab
2018 - @rchitect - lab
2018 - Dotyky, technické úpravy a zväčšeniny výstavných fotografií, Katolícka Univerzita, Ružomberok
2018 - Mikolajčíková Petra - Americký sen, technické úpravy a zväčšeniny výstavných fotografií, Katolícka Univerzita, Ružomberok
2019 - @rchitect - lab
2019 - Gabríková Simona - The Look at The America, technické úpravy a zväčšeniny výstavných fotografií, Katolícka Univerzita, Ružomberok
2019 - MEDart - fotografická súťaž, technické úpravy a zväčšeniny výstavných fotografií, Katolícka Univerzita, Ružomberok
2019 - Balga Juraj & Brezáni Juraj, technické úpravy a zväčšeniny výstavných fotografií, Katolícka Univerzita, Ružomberok
2020 - MEDart - fotografická súťaž, technické úpravy a zväčšeniny výstavných fotografií, Katolícka Univerzita, Ružomberok
2020 - @rchitect - lab

hore