cattarino alexander - cibula igopr - ciller jozef - cipár miroslav - cisárová-mináriková eva - cseres jozef - čechová soňa - čekovská ľubica - černecká ida - černák ľudovír - čertík jozef - červeň jozef - čičvák ilja - čierniková irina - činovský martin - čisárik ladislav - čisáriková emília - čižmárik rudolf - čomaj ján

Alexander Cattarino
čembalista, klavírista

(foto 2001)

    


Igor Cibula
publicista, expert v oblasti spravodajských služieb

(foto 1989)
Jozef Ciller
scénograf, kostýmový výtvarník

(foto 1991)

    


Miroslav Cipár
(1935 - 2021)
maliar, sochár, grafik

(foto 1989)

    

    
    

    


Eva Cisárová-Mináriková
textilná výtvarníčka, pedagožka

(foto 2012)

    


Jozef Cseres
multimediálny umelec, muzikológ

(foto 1992)
Soňa Čechová
(1930 - 2007)
prekladateľka, novinárka

(foto 1990)
Ľubica Čekovská
skladateľka, klavíristka

(foto 2006)
Ľudovít Černák
politik, elektrotechnik, podnikateľ

(foto 1997)

    

    

Ida Černecká
klavíristka, pedagožka

(foto 2002)

    

(foto 2008)

Jozef Čertík
básnik, editor, prekladateľ

(foto 1989)

    
Jozef Červeň
výtvarník

(foto 1992)
Ilja Čičvák
básnik, prozaik, novinár

(foto 1989)

    


Irina Čierniková
tanečníčka, vysokoškolská pedagogička

(foto 2008)
Martin Činovský
maliar, grafik, ilustrátor, zakladateľ slovenskej známkovej tvorby

(foto 1991)

    


Ladislav Čisárik
(1953 - 2017)
scénograf, ilustrátor, výtvarník, pedagóg

(foto 1988)

    


Emília Čisáriková

výtvarníčka

(foto 1988)

    


Rudolf Čižmárik
(1949 - 2008)
spisovateľ, básnik, publicista

(foto 1989)

    


Ján Čomaj
(1935 - 2020)
spisovateľ, novinár, publicista

(foto 1990)

    


hore